Ngày đăng Tên gói thầu Tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian phát hành
Từ ngày Đến ngày
15/03/2023 Gói thầu số 23.05 cung cấp vật tư và thi công sửa chữa công trình sửa chữa đường dây 110kV Đà Nẵng-Đại Lộc mạch 1

Cung cấp vật tư và thi công sửa chữa công trình sửa chữa đường dây 110kV Đà Nẵng-Đại Lộc mạch 1.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

15/03/2023 27/03/2023
15/03/2023 Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt, cấu hình phần CNTT, dự án tự động hóa lưới điện phân phối ĐNPC năm 2023

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt, cấu hình phần CNTT, dự án tự động hóa lưới điện phân phối ĐNPC năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)

15/03/2023 27/03/2023
14/03/2023 Gói thầu số 01: Mua sắm dao cắt tụ, sứ cảm biến, tụ bù trung áp

Mua sắm dao cắt tụ, sứ cảm biến, tụ bù trung áp

Đấu thầu rộng rãi

14/03/2023 27/03/2023
13/03/2023 Gói thầu số 23.06: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình sửa chữa hệ thống tiếp địa các đường dây 110kV năm 2023

Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình sửa chữa hệ thống tiếp địa các đường dây 110kV năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)

13/03/2023 24/03/2023
09/03/2023 Gói thầu số 23.07 cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình sửa chữa móng cột tại một số vị trí các đường dây 110kV năm 2023

Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình sửa chữa móng cột tại một số vị trí các đường dây 110kV năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

09/03/2023 20/03/2023
24/02/2023 Gói thầu CTC.2023 cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công chỉnh trang cáp thông tin năm 2023

. Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công chỉnh trang cáp thông tin năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

24/02/2023 07/03/2023
24/02/2023 Gói thầu số 05: mua sắm hộp đầu cáp ngầm các loại (Phát hành lần 2)

Mua sắm hộp đầu cáp ngầm các loại

Chào hàng cạnh tranh rút gọn (đấu thầu qua mạng)

24/02/2023 03/03/2023
20/02/2023 Gói thầu số 08: Mua sắm ống nhựa xoắn các loại.

Mua sắm ống nhựa xoắn các loại

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước (qua mạng)

20/02/2023 27/02/2023
18/01/2023 Gói thầu số 127: Mua sắm máy cắt Recloser 24kV 630A

Mua sắm máy cắt Recloser 24kV 630A

Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng

18/01/2023 06/02/2023
10/01/2023 Gói thầu số 06: mua sắm khóa đỡ, khóa néo, ống nối cáp hạ áp, đầu cos, kẹp răng hạ áp, kẹp hotline, cáp thép, kẹp cáp thép, móc treo, nắp chụp các loại

Mua sắm khóa đỡ, khóa néo, ống nối cáp hạ áp, đầu cos, kẹp răng hạ áp, kẹp hotline, cáp thép, kẹp cáp thép, móc treo, nắp chụp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)

10/01/2023 31/01/2023
10/01/2023 Gói thầu số 128: Mua sắm tủ điện hạ áp các loại

Mua sắm tủ điện hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng

10/01/2023 31/01/2023
04/01/2023 Gói thầu số 05: Mua sắm hộp đầu cáp ngầm các loại

Mua sắm hộp đầu cáp ngầm các loại

Chào hàng cạnh tranh rút gọn (đấu thầu qua mạng)

04/01/2023 11/01/2023
04/01/2023 Gói thầu số 01: mua sắm dao cắt tụ, sứ cảm biến, tụ bù trung áp

Mua sắm dao cắt tụ, sứ cảm biến, tụ bù trung áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

04/01/2023 16/01/2023
04/01/2023 Gói thầu số 02: Mua sắm dao cắt tải LBS

Mua sắm dao cắt tải LBS

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

04/01/2023 03/02/2023
30/12/2022 Gói 1: Thi công xây lắp và cung cấp vật liệu dự án: Chống quá tải lưới điện hạ áp ngầm khu vực An Mỹ ĐNPC năm 2023.

Thi công xây lắp và cung cấp vật liệu dự án: Chống quá tải lưới điện hạ áp ngầm khu vực An Mỹ ĐNPC năm 2023.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

30/12/2022 16/01/2023
29/12/2022 Gói thầu số 03: mua sắm chống sét van và cách điện các loại

Mua sắm chống sét van và cách điện các loại

Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)

29/12/2022 12/01/2023
29/12/2022 Gói thầu số 04: mua sắm khóa néo kiểu ép, giáp buộc, giáp níu, kẹp răng trung thế, cụm đấu rẽ và kẹp đấu rẽ các loại

Mua sắm khóa néo kiểu ép, giáp buộc, giáp níu, kẹp răng trung thế, cụm đấu rẽ và kẹp đấu rẽ các loại

Đấu thầu rộng rãi (Qua mạng)

29/12/2022 12/01/2023
26/12/2022 Gói thầu số 131: Mua sắm cáp ngầm và dây dẫn trung áp các loại

Mua sắm cáp ngầm và dây dẫn trung áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng.

26/12/2022 09/01/2023
26/12/2022 Gói thầu số 132: Mua sắm dây dẫn hạ áp các loại

Mua sắm dây dẫn hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng.

26/12/2022 09/01/2023
24/12/2022 Gói thầu số 126: Mua sắm máy biến áp tổn hao thấp các loại

Mua sắm máy biến áp tổn hao thấp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng

24/12/2022 18/01/2023