Thông tin thông báo
Biểu giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương
(20/11/2011 3:05:45 CH) 
Giá bán điện cụ thể áp dụng từ ngày 01/12/2017 được quy định như sau:

  I. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT:

TT
Đối tượng áp dụng giá
Giá cũ
Giá mới
1
Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
 
 
 
a) Giờ bình thường
1.388
1.434
 
b) Giờ thấp điểm
869
884
 
c) Giờ cao điểm
2.459
2.570
2
Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 Kv
 
 
 
a) Giờ bình thường
1.405
1.452
 
b) Giờ thấp điểm
902
918
 
c) Giờ cao điểm
2.556
2.673
3
Cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV
 
 
 
a) Giờ bình thường
1.453
1.503
 
b) Giờ thấp điểm
934
953
 
c) Giờ cao điểm
2.637
2.759
4
Cấp điện áp dưới 6 KV
 
 
 
a) Giờ bình thường
1.518
1.572
 
b) Giờ thấp điểm
983
1.004
 
c) Giờ cao điểm
2.735
2.862

II. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP:

TT
Đối tượng áp dụng giá
Giá cũ
Giá mới
1
Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
 
 
 
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
1.460
1.531
 
b) Cấp điện áp dưới 6 kV
1.557
1.635
2
Chiếu sáng công cộng;
 
 
 
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
1.606
1.686
 
b) Cấp điện áp dưới 6 kV
1.671
1.755
3
Đơn vị hành chính, sự nghiệp
 
 
 
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
1.606
1.686
 
b) Cấp điện áp dưới 6 kV
1.671
1.755

III.GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH :

TT
Đối tượng áp dụng giá
Giá cũ
Giá mới
1
Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
 
 
 
a) Giờ bình thường
2.125
2.254
 
b) Giờ thấp điểm
1.185
1.256
 
c) Giờ cao điểm
3.699
3.923
2
Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
 
 
 
a) Giờ bình thường
2.287
2.426
 
b) Giờ thấp điểm
1.347
1.428
 
c) Giờ cao điểm
3.829
4.061
3
Cấp điện áp dưới 6 kV
 
 
 
a) Giờ bình thường
2.320
2.461
 
b) Giờ thấp điểm
1.412
1.497
 
c) Giờ cao điểm
3.991
4.233

IV. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT BẬC THANG

TT
Mức sử dụng của một hộ gia đình trong tháng
Giá cũ
Giá mới
1
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50
1.484
1.549
2
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100
1.533
1.600
3
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200
1.786
1.858
4
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300
2.242
2.340
5
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400
2.503
2.615
6
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
2.587
2.701
7
Dùng công tơ thẻ trả trước
2.141
2.271

V. GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN:
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt

TT
Khu vực
Giá cũ
Giá mới
1
Giá bán buôn điện sinh hoạt
 
 
 
       Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50
1.454
1.518
 
       Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100
1.502
1.568
 
       Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200
1.750
1.821
 
       Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300
2.197
2.293
 
       Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400
2.453
2.563
 
       Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
2.535
2.647
2
Giá bán buôn điện cho mục đích khác
 
 
 
a) Giờ bình thường
2.192
2.328
 
b) Giờ thấp điểm
1.334
1.416
 
c) Giờ cao điểm
3.771
4.004

 

* Trong đó:

1. Giờ bình thường:

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật:
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm:

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3. Giờ thấp điểm:

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.

 

DNPC

TIN KHÁC:
Xem theo ngày   
LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Từ: Đến:
Mã trạm:
[Xem lịch trên trang mới]
Ngày Mã trạm Tên trạm Giờ BĐ Giờ KT
16/12
2017
AC53AABI BÌNH HIÊN 07:30
13:00
AD53A4BB (646207) 08:00
11:30
EC53EEH2 KĐT Nam Bắc Mỹ An 05:00
06:00
EC53EEHZ KDC Bến Thành 05:00
06:00
EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 05:00
06:00
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:00
06:00
EC53EEKK Bắc Mỹ An 2 05:00
06:00
EC53EEKN Đông Hải 2 05:00
06:00
EC53EELA Đồng Nò 05:00
06:00
EC53EELB Đa Mặn 2 05:00
06:00
EC53EELC KĐT Hòa Hải 1-3 05:00
06:00
EC53EELL KDC Hồ Xuân Hương 05:00
06:00
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 05:00
06:00
EC53EELO Sơn Thuỷ T3 05:00
06:00
EC53EEP5 Hoà Hải 2 05:00
06:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:00
06:00
EC53EEPH KTT Cao Su 05:00
06:00
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 05:00
06:00
EC53EEPL Tân Trà 1 05:00
06:00
EC53EEPS Mỹ Đa Đông 05:00
06:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:00
06:00
EC53EEV1 Lê Văn Hiến 05:00
06:00
EC53EEV8 Khu Đô Thị Phú Mỹ An 05:00
06:00
EC53EEVC KTT Vùng 3 Hải Quân 05:00
06:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:00
06:00
EC53EEVH K20 05:00
06:00
EC53EEVJ Hoà Hải T1 05:00
06:00
EC53EEVK Sơn Thuỷ T2 05:00
06:00
EC53EEVL Vùng 3 Đông Hải 05:00
06:00
EC53EEVM KĐT FPT T12 05:00
06:00
EC53EEVN Trần Đại Nghĩa T4 05:00
06:00
EC53EEVP Khu CBCC - NHS 05:00
06:00
EC53EEX1 Trần Đại Nghĩa T2 05:00
06:00
EC53EEX2 Trần Đại Nghĩa T3 05:00
06:00
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:00
06:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 05:00
06:00
EC53EEXG KDC Hồ Xuân Hương T2 05:00
06:00
EC53EEXZ Hồ Xuân Hương 05:00
06:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:00
06:00
EC53EEZ8 Đa Mặn 3 05:00
06:00
EC53EEZ9 Trần Đại Nghĩa T1 05:00
06:00
EC53EEZF Sơn Thuỷ T5 05:00
06:00
EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 05:00
06:00
EC53EEZR Đông Trà 3 05:00
06:00
EC53EEZS Đông Trà 4 05:00
06:00
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 05:00
06:00
EC53EH21 Biệt thự sân bay Nước Mặn 05:00
06:00
EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:00
06:00
EC53EK15 KDC Khuê Mỹ 1 05:00
06:00
EC53EK21 Khu đô thị FPT 05:00
06:00
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 05:00
06:00
EC53EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 05:00
06:00
EC53EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 05:00
06:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:00
06:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:00
06:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:00
06:00
EC53EP15 Trần Đại Nghĩa T5 05:00
06:00
EC53EP19 KĐT Hòa Hải 1-3 T2 05:00
06:00
EC53EP20 KĐT Hòa Hải 1-3 T3 05:00
06:00
EC53EV10 KDC nhà máy cao su T1 05:00
06:00
EC53EV11 KDC nhà máy cao su T2 05:00
06:00
EC53EV22 KDC Bến Thành T2 05:00
06:00
EC53EV24 K20-T2 05:00
06:00
EC53EX14 Hòa Hải 4 05:00
06:00
EC53EX15 Hòa Hải 3 05:00
06:00
EC53EX16 Đông Hải 5 05:00
06:00
EC53EX23 Cục tác chiến điện tử 05:00
06:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:00
06:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:00
06:00
ED53EAAG (505355) 05:00
06:00
ED53EAAH (505358) 05:00
06:00
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 05:00
06:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:00
06:00
ED53EAAL (505403) 05:00
06:00
ED53EAAL CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525432) 05:00
06:00
ED53EABE (505506) 06:00
17:00
ED53EABM CÔNG TY TNHH VẠN AN (505965) 05:00
06:00
ED53EABM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG M.E.C.I ĐÀ NẴNG (987180) 05:00
06:00
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:00
06:00
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 05:00
06:00
ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 05:00
06:00
ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 05:00
06:00
ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN (967244) 05:00
06:00
ED53EABY UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (507882) 05:00
06:00
ED53EABZ XÍ NGHIỆP THAN ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG (508182) 05:00
06:00
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 05:00
06:00
ED53EACH CTy QLý VHành Điện CSang CCộng ĐN. (510388) 05:00
06:00
ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 05:00
06:00
ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 05:00
06:00
ED53EACP (512968) 06:00
17:00
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 05:00
06:00
ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 05:00
06:00
ED53EAEL CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN (942246) 05:00
06:00
ED53EAFD CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950283) 05:00
06:00
ED53EAFF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN (951083) 05:00
06:00
ED53EAFG TỔNGKHO XĂNGDẦU ĐÀNẴNG-CÔNGTY XĂNGDẦU KHUVỰC V-TNHH MỘTTHÀNHVIÊN (951146) 05:00
06:00
ED53EAFJ CHINHÁNH VẬNTẢI VÀ THICÔNG CƠGIỚI-TỔNGCÔNGTY XÂYDỰNG LŨNG LÔ (952315) 05:00
06:00
ED53EAFR CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (954305) 05:00
06:00
ED53EAFR CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (994116) 05:00
06:00
ED53EAGA (955905) 06:00
17:00
ED53EAGL VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 05:00
06:00
ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 05:00
06:00
ED53EAGT (961670) 05:00
06:00
ED53EAJE CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974100) 05:00
06:00
ED53EAJJ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS (975285) 05:00
06:00
ED53EAJN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG (975886) 05:00
06:00
ED53EAJS CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (976179) 05:00
06:00
ED53EAJT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976151) 05:00
06:00
ED53EAJU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976235) 05:00
06:00
ED53EAKM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC NHƯ KIM (978415) 05:00
06:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 05:00
06:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (991570) 05:00
06:00
ED53EALN CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (988488) 05:00
06:00
ED53EALN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (988489) 05:00
06:00
ED53EALT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG (982757) 05:00
06:00
ED53EAMD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEA PHOENIX (984266) 05:00
06:00
ED53EAMJ CÔNG TY TNHH TIẾN THU (984647) 05:00
06:00
ED53EAMQ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT MIỀN TRUNG (985056) 05:00
06:00
ED53EANG (986602) 05:00
06:00
ED53EANL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT (986939) 05:00
06:00
ED53EAOA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (987827) 05:00
06:00
ED53EAPP CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (991270) 05:00
06:00
ED53EAPU CÔNG TY TNHH MAI ANH MY (991427) 05:00
06:00
ED53EARE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (992669) 05:00
06:00
VC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 05:30
17:30
VC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 05:30
17:30
VC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 05:30
17:30
VC53VS13 Phú Hoà 2 05:30
17:30
VC53VS14 Thôn Phước Thái 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS17 Thôn Phước Hậu 05:30
17:30
VC53VS18 Thôn Phước Thuận 05:30
17:30
VC53VS19 Thôn Trước Đông 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS20 Phước Hưng 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS21 Ninh An 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS22 Ninh An 2 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS23 Diêu Phong 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS24 Diêu Phong 2 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS26 Toàn Trung 05:30
17:30
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 05:30
17:30
VC53VS38 Thạch Nham Tây 2 05:30
17:30
VC53VS46 TBA Gỗ Hòa Vang 05:30
17:30
VC53VT10 Khương Mỹ 05:30
17:30
VC53VT11 Khương Mỹ 2 05:30
17:30
VC53VT12 Hòa Phong 1 05:30
17:30
VC53VT13 Hoà Phong 2 05:30
17:30
VC53VT14 Hoà Phong 1-2 05:30
17:30
VC53VT15 Thôn Tuý Loan 05:30
17:30
VC53VT16 Tuý Loan 2 05:30
17:30
VC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 05:30
17:30
VC53VT18 Dương Lâm 2-T2 05:30
17:30
VC53VT19 UBND xã Hoà Phong 05:30
17:30
VC53VT20 Dương Lâm 2 05:30
17:30
VC53VT21 Thạch Nham Đông 05:30
17:30
VC53VT22 Thạch Nham Tây 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VT23 Phú Hòa 3 05:30
17:30
VC53VT28 Thôn Phú Sơn 16:30
17:30
VC53VT29 Cẩm Hòa 3 05:30
17:30
VC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 16:30
17:30
VC53VT35 Hòa Khương T2 16:30
17:30
VC53VT36 Thạch Nham Đông T2 05:30
17:30
VC53VT40 Cầu Đường 525 05:30
17:30
VC53VT42 An Tân 05:30
17:30
VC53VT43 Cẩm Toại Đông T2 16:30
17:30
VC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 05:30
17:30
VC53VT45 Khu TĐC Hòa Khương 16:30
17:30
VC53VTD5 Tự dùng 500 KV 05:30
17:30
VC53VU11 Thái Lai 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VU14 Nhơn Sơn 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VU17 Phước Hưng 2 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VU18 Phước Sơn 16:30
17:30
VC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 05:30
17:30
VC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 05:30
17:30
VC53VU23 Khương Mỹ 3 05:30
17:30
VC53VU24 Bồ Bản 2 05:30
17:30
VC53VU25 Tam Xê 05:30
17:30
VC53VU26 Đại Hãn 05:30
17:30
VC53VU27 Đội xe công ty XL Điện 3 05:30
17:30
VC53VU28 Tự dùng Cầu Đỏ 05:30
17:30
VC53VU29 Giấy sinh Hòa Phát 05:30
17:30
VC53VU33 Hòa Cầm 5 05:30
17:30
VC53VU35 Phú Hòa 4 05:30
17:30
VC53VU38 Ngầm Đôi 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VU39 KDC Đông Phước T1 05:30
17:30
VC53VVDS Hoà Cầm 1 05:30
17:30
VC53VVFP Đông Phước 05:30
17:30
VC53VVGO Hoà cầm 2 05:30
17:30
VC53VVSA Bơm Ninh An 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVSC Sân banh Hoà khương 16:30
17:30
VC53VVSD Ánh sáng Phú Sơn 16:30
17:30
VC53VVSE UBND Xã Hoà Khương 16:30
17:30
VC53VVSF Hòa Khương -T1 16:30
17:30
VC53VVSG Gò Hà T1 16:30
17:30
VC53VVSH Phước Vinh 16:30
17:30
VC53VVSI Phước Nhơn 16:30
17:30
VC53VVSK Thôn 4 Hoà Khương 16:30
17:30
VC53VVSL Thôn 5 Hoà Khương T1 16:30
17:30
VC53VVSM Phú sơn Nam 16:30
17:30
VC53VVSN Gò Hà T2 16:30
17:30
VC53VVSO Thôn 5 Hoà Khương T2 16:30
17:30
VC53VVSP La Châu 2 16:30
17:30
VC53VVSQ Phú Sơn 3 16:30
17:30
VC53VVSR Thôn La Châu 16:30
17:30
VC53VVT5 Nam Thanh 05:30
17:30
VC53VVT6 Cẩm Toại Tây 05:30
17:30
VC53VVT7 Cẩm Toại Trung 05:30
17:30
VC53VVT8 Bồ Bản 05:30
17:30
VC53VVT9 Cẩm Toại Đông 05:30
17:30
VC53VVTX Phong Bắc 3 05:30
17:30
VC53VVTY Phong Bắc 4 05:30
17:30
VC53VVU1 Hoà Phú 1 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVU2 Hoà Phú 2 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVU3 Hoà Phú 3 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 05:30
17:30
VC53VVUE Ánh sáng Trường Quân Chính 05:30
17:30
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 05:30
17:30
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW2 An Châu 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW4 Hoà Phước 1 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW5 Đông Lâm 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VVWO Phú Sơn 2 16:30
17:30
VC53VVWP Khu TĐC Đông Phước T2 05:30
17:30
VC53VVWS Phú Sơn Tây 16:30
17:30
VC53VVWT Đông Phước 2 05:30
17:30
VC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 05:30
17:30
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 05:30
16:30
06:30
17:30
VC53VW35 Phú Hòa 5 05:30
17:30
VC53VW41 TBA Rau sạch Hòa Khương 16:30
17:30
VC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 05:30
17:30
VD53VAAF Công ty TNHH năng lượng thân thiện với môi trường (707362) 16:30
17:30
VD53VAAG Công ty CP đầu tư Hồng Hoàng Hồng (708326) 05:30
17:30
VD53VAAH Công ty TNHH Advance Nonwoven Việt Nam (708870) 05:30
17:30
VD53VAAI CN Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (709334) 05:30
17:30
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAAM Công ty TNHH MTV Anh Khôi (688888) 05:30
17:30
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAAO Công ty cổ phần thương mại và du lịch Fococev (693947) 16:30
17:30
VD53VAAP Công ty TNHH Khánh Phong (691142) 05:30
17:30
VD53VAAQ Công ty TNHH điện tử Foster(Đà Nẵng) (693674) 05:30
17:30
VD53VAAR Chi Cục Thuế Huyện Hoà Vang (691818) 05:30
17:30
VD53VAAS Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (696181) 05:30
17:30
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAAT Trung tâm Viễn thông 4 - Viễn Thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (711341) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAAT TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (697292) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAAV Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phước Yên (707342) 05:30
17:30
VD53VAAZ Công ty TNHH Phước Thịnh Phát (710166) 05:30
17:30
VD53VABA Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng - Miền Trung (710199) 05:30
17:30
VD53VABC Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (710726) 05:30
17:30
VD53VABE Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị trường học Đà Nẵng (711876) 05:30
17:30
VD53VABG Chi nhánh công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (712367) 05:30
17:30
VD53VABI Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (712637) 05:30
17:30
VD53VABL Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (712880) 05:30
17:30
VD53VABM Công ty TNHH một thành viên Phương Thiên Nguyên (712992) 05:30
17:30
VD53VABQ Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (689229) 16:30
17:30
VD53VABQ Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV TD-TT Đà Nẵng (691239) 16:30
17:30
VD53VABS Công ty TNHH SEGI VINA (694662) 05:30
17:30
VD53VABT Công ty cổ phần Việt - Séc (694674) 05:30
17:30
VD53VABU Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (694781) 05:30
17:30
VD53VABV Công ty TNHH một thành viên nhựa Za-Ri (707698) 05:30
17:30
VD53VABW Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng (708169) 05:30
17:30
VD53VABX Công ty cổ phần Bình Vinh (708318) 05:30
17:30
VD53VABY Công ty cổ phần Quang - HT (708325) 05:30
17:30
VD53VACB Công ty CP cơ khí Sông Thu (698737) 05:30
17:30
VD53VACC Công ty TNHH MTV xi măng Miền Trung (400001) 16:30
17:30
VD53VACK Cty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Trung (600398) 05:30
17:30
VD53VACL Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (600408) 05:30
17:30
VD53VACL Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (673728) 05:30
17:30
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VACN TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (685559) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VACQ Công ty CP Đầu tư - Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (600436) 05:30
17:30
VD53VACS Trường Quân Sự Quân khu 5 (600441) 05:30
17:30
VD53VACT Công ty Cổ Phần lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng (600443) 05:30
17:30
VD53VACV Công ty cổ phần S.G.L (600450) 05:30
17:30
VD53VACW Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (600456) 05:30
17:30
VD53VACW Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (XN điện cơ-NM Cầu đỏ) (693115) 05:30
17:30
VD53VACX Công ty TNHH SASAKI Đà Nẵng Việt Nam (600463) 05:30
17:30
VD53VACY Công ty CP bê tông Hoà Cầm - Intimex (600465) 05:30
17:30
VD53VADD HTX chế biến KD hàng xuất khẩu Bảo Trung* (603891) 05:30
17:30
VD53VADE (605111) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VADF Công ty CP Đầu tư - Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (605225) 05:30
17:30
VD53VADI Công ty CP Vật liệu xây dựng 323 (605478) 05:30
17:30
VD53VADL Công Ty TNHH Minh Tân (607977) 16:30
17:30
VD53VADP Xí nghiệp thi công cơ giới 630 - Tổng công ty XDCTGT 6 - Công ty cổ phần (608410) 05:30
17:30
VD53VADQ Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (608622) 05:30
17:30
VD53VADR Công ty cổ phần Lilama 7 (609003) 05:30
17:30
VD53VADV Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (609997) 05:30
17:30
VD53VADY (611018) 16:30
17:30
VD53VADZ Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường (611064) 05:30
17:30
VD53VAEA Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Tiến (611275) 05:30
17:30
VD53VAEA Công ty TNHH TM & DV Hùng Tiến (689282) 05:30
17:30
VD53VAEB Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (611787) 05:30
17:30
VD53VAEB Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (685431) 05:30
17:30
VD53VAEC Công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng (612146) 05:30
17:30
VD53VAED Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (612172) 05:30
17:30
VD53VAEE Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn (612210) 05:30
17:30
VD53VAEF Công ty TNHH sản xuất bao bì Carton Hoà Bình (612372) 05:30
17:30
VD53VAEG Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3-K20-Bộ CA (612374) 05:30
17:30
VD53VAEH Công ty cổ phần Chu Lai (612454) 05:30
17:30
VD53VAEJ Công ty CP Đầu tư - Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng (614261) 05:30
17:30
VD53VAEK Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 (614427) 05:30
17:30
VD53VAEK (704314) 05:30
17:30
VD53VAEK Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Bắc Hòa Vang (720730) 05:30
17:30
VD53VAEL Trường Quân Sự Quân khu 5 (614532) 05:30
17:30
VD53VAER Công ty TNHH Hoàng Khoa (665882) 05:30
17:30
VD53VAES Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (665881) 16:30
17:30
VD53VAEU Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May (666579) 05:30
17:30
VD53VAEV Công ty TNHH Hải Vân (666908) 05:30
17:30
VD53VAEX Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân - Tiểu Đoàn D355 (667418) 16:30
17:30
VD53VAFA XN sửa chữa thí nghiệm-Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (689412) 05:30
17:30
VD53VAFB Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (669800) 05:30
17:30
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAFF Bộ Tư Lệnh Vùng 3 Hải Quân - Kho 718 (673431) 16:30
17:30
VD53VAFG Công cổ phần xây dựng công trình 525 (673738) 05:30
17:30
VD53VAFJ Trung tâm Datapost Đà Nẵng - Công ty Datapost (674032) 05:30
17:30
VD53VAFL Trường Trung cấp nghề Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (674034) 05:30
17:30
VD53VAFM Công ty cổ phần Quang - HT (675412) 05:30
17:30
VD53VAFN Công ty TNHH Matrix Việt Nam (675411) 05:30
17:30
VD53VAFP (675487) 16:30
17:30
VD53VAFR Công ty cổ phần Cao Hoàng Lực (675945) 05:30
17:30
VD53VAFS Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (695881) 16:30
17:30
VD53VAFS Công ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (675913) 16:30
17:30
VD53VAFU Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Trường (675911) 05:30
17:30
VD53VAFW Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 323 (684116) 05:30
17:30
VD53VAFX Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Trọng Anh (679914) 05:30
17:30
VD53VAFZ Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (685231) 05:30
17:30
VD53VAGC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng - Xí nghiệp in Tổng Hợp (685528) 05:30
17:30
VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 05:30
17:30
VD53VAGH Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm (686425) 05:30
17:30
VD53VAGJ Công ty TNHH Túy Hằng (687584) 05:30
17:30
VD53VAGK Công ty CP Vinh Thanh Châu (687591) 05:30
17:30
VD53VAGL Công ty CP Vinaconex 25 (687585) 05:30
17:30
VD53VAGT Công ty cổ phần Pacific Dinco (687864) 05:30
17:30
VD53VAGV Công ty cổ phần Chu Lai (689437) 05:30
17:30
VD53VAHA Công ty Cổ Phần đầu tư thương mại Phước Yên (693354) 05:30
17:30
VD53VAHB Công ty TNHH Hoàng Thiện (693755) 05:30
17:30
VD53VAHD Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810 - Chi Nhánh Miền Trung (694860) 05:30
17:30
VD53VAHG Công ty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAHI Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tại Thành phố Đà Nẵng (697111) 05:30
17:30
VD53VAHJ Chi cục dự trữ Nhà nước Hòa Vang (697310) 16:30
17:30
VD53VAHK Công ty CP cơ khí Sông Thu (698981) 05:30
17:30
VD53VAHK Công ty Cổ Phần Cơ Khí Sông Thu (713686) 05:30
17:30
VD53VAHM Công ty CP xây dựng công trình 545 (698035) 05:30
17:30
VD53VAHM (712813) 05:30
17:30
VD53VAHN Công ty TNHH xây lắp SX & TMDV Trường Long (698184) 05:30
17:30
VD53VAHO Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (703695) 05:30
17:30
VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 05:30
17:30
VD53VAHR Công ty TNHH Nam Vạn Lý (703663) 05:30
17:30
VD53VAHU Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (704187) 05:30
17:30
VD53VAIA Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Tiến Hưng (704673) 16:30
17:30
VD53VAIC Công ty TNHH du lịch và đầu tư xây dựng Sơn Hải (705476) 05:30
17:30
VD53VAID Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hapras việt Nam (705520) 05:30
17:30
VD53VAIE Công ty cổ phần xây dựng công trình 512 (705638) 05:30
17:30
VD53VAIJ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina Asphalt (711485) 05:30
17:30
VD53VAIJ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 323 (694070) 05:30
17:30
VD53VAIO Công ty cổ phần SMART (713794) 05:30
17:30
VD53VAIQ Công ty TNHH Nguyên Huy (660827) 05:30
17:30
VD53VAIR Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Trung (714527) 05:30
17:30
VD53VAIS Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước Thuận (714572) 05:30
17:30
VD53VAIT Công ty Truyền Tải Điện 2 (708954) 05:30
17:30
VD53VAIT Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng(Trạm phát điện Cầu Đỏ) (708971) 05:30
17:30
VD53VAIT Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (708618) 05:30
17:30
VD53VAIT Công ty Truyền Tải Điện 2 - Truyền Tải Điện Đà Nẵng (712029) 05:30
17:30
VD53VAIT (616744) 05:30
17:30
VD53VAIT (605215) 05:30
17:30
VD53VAIT Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN (719916) 05:30
17:30
VD53VAIU Lữ đoàn 575 - Quân Khu 5 (714925) 05:30
17:30
VD53VAIV Xi nghiệp khai thác và chế biến vật liệu xây dựng DMT-Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung (715122) 05:30
17:30
VD53VAIW Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam (715442) 05:30
17:30
VD53VAJB Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716014) 05:30
17:30
VD53VAJC Xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (716148) 05:30
17:30
VD53VAJD Công ty TNHH Thuần Việt (716343) 05:30
17:30
VD53VAJE (716444) 05:30
17:30
VD53VAJF Công ty cổ phần Sơn NISHU - Chi nhánh Đà Nẵng (716456) 05:30
17:30
VD53VAJG Công ty TNHH Hoàng Anh Khôi (716524) 05:30
17:30
VD53VAJI CN Công ty cổ phần khai thác khoáng sản & xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (716607) 05:30
17:30
VD53VAJJ Công ty cổ phần Bình Vinh (716778) 05:30
17:30
VD53VAJL Công ty cổ phần công nghệ Đức Huy (717480) 05:30
17:30
VD53VAJN (718453) 05:30
17:30
VD53VAJS Công ty cổ phần Transimex (719356) 05:30
17:30
VD53VAJU Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại VBRICK (719452) 05:30
17:30
VD53VAJW Công ty TNHH Trường Minh (719691) 05:30
17:30
VD53VAJX Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo Ân (719762) 05:30
16:30
06:30
17:30
VD53VAJY Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Long Bình (720018) 05:30
17:30
VD53VAKA Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (720256) 05:30
17:30
VD53VAKB Công ty TNHH MTV ASIC BITMAIN (720847) 05:30
17:30
VD53VAKG Công ty TNHH MTV ASIC BITMAIN (721624) 05:30
17:30
VD53VAKI Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Trường (721625) 05:30
17:30
17/12
2017
AC53AA10 CS YÊN BÁY 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAA19 MAI AM 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAAV DIÊN HỒNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB10 ĐỨC LỢI 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB11 ĐỨC LỢI 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB16 VP THÀNH ỦY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 06:30
15:30
AC53AACN NGUYỄN CHÍ THANH 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACO PHAN ĐÌNH PHÙNG 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD2 LÊ DUẪN 4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD5 YÊN BÁY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADA LÊ DUẪN 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADB LÝ TỰ TRỌNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADF BƯU ĐIỆN 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADW KDC SỐ 6 NGUYỄN DU 06:30
15:30
AC53AAEJ PHẠM HỒNG THÁI 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAF6 KCC NGUYỄN CHÍ THANH 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAFD TRẦN QUÝ CÁP 2 06:30
15:30
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAI4 NGUYỄN CHÍ THANH 4 06:30
07:30
07:00
12:00
AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIE NGUYỄN CHÍ THANH 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAII QUANG TRUNG 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5C8 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (647160) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5CD Công ty cổ phần xây dựng 79 (647584) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A6B2 Công ty cổ phần PAVNC (646580) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAN Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Đại Á (116189) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Công an Thành phố Đà Nẵng (116192) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116193) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAT Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng (116200) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAU Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116206) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAZ Công ty cổ phần đầu tư Regis Bay Việt Nam (116226) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (635703) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBF Khách Sạn Thu Bồn - Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116246) 06:30
15:30
AD53ABBG Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng (116250) 06:30
15:30
AD53ABBZ BIDV ĐÀ NẴNG (111917) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (125574) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Ngân Hàng Thương mại CP An Bình - CN Đà Nẵng (626375) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 06:30
15:30
AD53ABCK Cục Quản lý Ðường bộ III (129508) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCM Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ công an (129840) 06:30
15:30
AD53ABCQ Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (133789) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (135209) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Quản Trị T26 (136328) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (642003) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABDD (143060) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEG Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEN Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (623169) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABER Công ty cổ phần Gemadept - Chi nhánh Đà Nẵng (623368) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEV Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm - Chi nhánh Miền Trung (623856) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFI Kiểm toán Nhà nước Khu vực III (626910) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFL Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (627459) 06:30
07:00
07:00
12:00
AD53ABFQ Bảo tàng Đà Nẵng (628601) 06:30
07:00
07:00
12:00
AD53ABFT Trường Đại học Duy Tân (630171) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 06:30
15:30
AD53ABGE Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (640719) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGJ Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (638865) 06:30
07:00
07:00
12:00
AD53ABGK Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty (638612) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGY Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (639871) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHD Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (640520) 06:30
15:30
AD53ABHI Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (641781) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHL Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng (641710) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHW Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 586 (628964) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIA Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt (633311) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIF Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng (633623) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIM Công ty TNHH Tuyên & Những Người Cộng Tác (639616) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIQ Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (116247) 06:30
15:30
AD53ABIT Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 - CTCP (129509) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABJA Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116205) 06:30
15:00
07:00
15:30
HC52HHR1 Hoa Kiều 05:30
17:30
HC52HM34 Tà Lang 2 05:30
17:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 05:30
17:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 05:30
17:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 05:30
17:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 05:30
17:30
HC53HHM5 An Định 05:30
17:30
HC53HHMH KDC Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30
17:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30
17:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30
17:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30
17:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30
17:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30
17:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 05:30
17:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 05:30
17:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 05:30
17:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 05:30
17:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 05:30
17:30
HC53HHOO Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HHQ1 Hoà Ninh 1 05:30
17:30
HC53HHQ2 Hoà Ninh 2 05:30
17:30
HC53HHQ3 Hoà Ninh 3 05:30
17:30
HC53HHQ4 Hoà Ninh 4 05:30
17:30
HC53HHQ5 Hoà Ninh 5 05:30
17:30
HC53HHQ6 Hoà ninh 6 (thôn 1) 05:30
17:30
HC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 05:30
17:30
HC53HHQ9 Đội 3 05:30
17:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 05:30
17:30
HC53HHQB KDC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 05:30
17:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30
17:30
HC53HHQS Thanh Vinh 05:30
17:30
HC53HHRI Tà Lang 05:30
17:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30
17:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 05:30
17:30
HC53HHRP Đa Phước 2 05:30
17:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 05:30
17:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30
17:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 05:30
17:30
HC53HHRT Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 05:30
17:30
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 05:30
17:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 05:30
17:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 05:30
17:30
HC53HHY5 Đại La 05:30
17:30
HC53HHY6 Xuân Phú 05:30
17:30
HC53HHY7 Phú Thượng 05:30
17:30
HC53HHY8 Phú Hạ 05:30
17:30
HC53HHY9 Hòa Khê 05:30
17:30
HC53HHYB Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYL Trung Sơn 05:30
17:30
HC53HHYM Nam Yên 05:30
17:30
HC53HHYN Đa Phước 4 05:30
17:30
HC53HHYP Khe Đào 05:30
17:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 05:30
17:30
HC53HM10 Trường Định T2 05:30
17:30
HC53HM11 Quan Nam 1 05:30
17:30
HC53HM12 Quan Nam 2 05:30
17:30
HC53HM13 Xóm 3 05:30
17:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 05:30
17:30
HC53HM15 Xóm Huế 05:30
17:30
HC53HM16 Xóm 6 05:30
17:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM18 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM19 Xóm Cồn 05:30
17:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 05:30
17:30
HC53HM21 Hưởng Phước 05:30
17:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 05:30
17:30
HC53HM23 Vân Dương 05:30
17:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 05:30
17:30
HC53HM26 Quan Nam 3 05:30
17:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 05:30
17:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM29 TT 05-06 05:30
17:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 05:30
17:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 05:30
17:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 05:30
17:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 05:30
17:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 05:30
17:30
HC53HM37 Quan Nam 4 05:30
17:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 05:30
17:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 05:30
17:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 05:30
17:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 05:30
17:30
HC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30
17:30
HC53HN17 TĐC Hòa Hiệp 4 05:30
17:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30
17:30
HC53HN22 TĐC Hòa Hiệp 4 T2 05:30
17:30
HC53HN24 TBA TRẦN TÂN 05:30
17:30
HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 05:30
17:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 05:30
17:30
HC53HO17 Âu Cơ 05:30
17:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30
17:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30
17:30
HC53HO21 Đa Phước 5 05:30
17:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 05:30
17:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30
17:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30
17:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30
17:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 05:30
17:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 05:30
17:30
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 05:30
17:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30
17:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 05:30
17:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 05:30
17:30
HC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 05:30
17:30
HC53HQ11 Trường Bản 05:30
17:30
HC53HQ12 Khu TĐC Số 2 DT602 05:30
17:30
HC53HQ13 Hòa Ninh 8 05:30
17:30
HC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 05:30
17:30
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 05:30
17:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 05:30
17:30
HC53HQ17 Đèo Ông Gấm 05:30
17:30
HC53HQ20 Hòa Ninh 10 05:30
17:30
HC53HQ21 TBA Thanh Song Hòa 05:30
17:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 05:30
17:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 05:30
17:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 05:30
17:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 05:30
17:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HY21 Phú Thượng 2 05:30
17:30
HC53HY22 Phú Hạ 2 05:30
17:30
HC53HY23 An Ngãi Tây 3 05:30
17:30
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 05:30
17:30
HC53HY25 UB Hòa Sơn 2 05:30
17:30
HC53HY26 Xuân Phú 2 05:30
17:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 05:30
17:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 05:30
17:30
HC53HY29 Đại La 2 05:30
17:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30
17:30
HC53HY31 Đại La 3 05:30
17:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 05:30
17:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 05:30
17:30
HC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30
17:30
HD53HAAI (800016) 05:30
17:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường - Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30
17:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 05:30
17:30
HD53HAAP Công Ty TNHH MTV The Blues (800074) 05:30
17:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 05:30
17:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 05:30
17:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 05:30
17:30
HD53HAAU Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Tinh Miền Trung (800088) 05:30
17:30
HD53HAAV Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (928274) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800090) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung (918302) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:30
17:30
HD53HABH Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 05:30
17:30
HD53HABI Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806398) 05:30
17:30
HD53HABJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806399) 05:30
17:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 05:30
17:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 05:30
17:30
HD53HABM Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (920428) 05:30
17:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 05:30
17:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30
17:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 05:30
17:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30
17:30
HD53HABU Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (807512) 05:30
17:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 05:30
17:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30
17:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30
17:30
HD53HACB Doanh nghiệp Tư nhân Nguyên Phúc (808951) 05:30
17:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 05:30
17:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 05:30
17:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 05:30
17:30
HD53HACF Xí Nghiệp Sản xuất Giấy Thanh Hùng (809160) 05:30
17:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30
17:30
HD53HACJ Công Ty TNHH Thuận Phước (809586) 05:30
17:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 05:30
17:30
HD53HACL Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 05:30
17:30
HD53HACP Công ty TNHH Wei Xern Sin Industrial Đà Nẵng (809831) 05:30
17:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 05:30
17:30
HD53HACS Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home - Chi Nhánh Đà Nẵng (810048) 05:30
17:30
HD53HACT Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (810209) 05:30
17:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 05:30
17:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương - Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30
17:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 05:30
17:30
HD53HACZ Hợp Tác Xã Giấy Đồng Tâm (810749) 05:30
17:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 05:30
17:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí - Mạ Đà nẵng (811131) 05:30
17:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 05:30
17:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 05:30
17:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp Điện Lực Miền Trung (916724) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nhật Phát (936377) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Cổ phần Điện Lực Sông Hàn (811813) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tiến Nguyên (931116) 05:30
17:30
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 05:30
17:30
HD53HADO Công Ty Cổ Phần Điện Máy Và Kỹ Thuật Công Nghệ (812778) 05:30
17:30
HD53HADQ Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 05:30
17:30
HD53HADR Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813549) 00:00
17:00
HD53HADS Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813550) 00:00
17:00
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 05:30
17:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 05:30
17:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30
17:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường - Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30
17:30
HD53HAEA Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (814829) 05:30
17:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 05:30
17:30
HD53HAED Công Ty TNHH Một Thành Viên 532 (815130) 05:30
17:30
HD53HAEE Công Ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa Miền Trung (815291) 05:30
17:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30
17:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 05:30
17:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 05:30
17:30
HD53HAEJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 05:30
17:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30
17:30
HD53HAEL Công ty TNHH Một thành viên XNK - TM Trường Cửu Phát (815957) 05:30
17:30
HD53HAEM Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc (926947) 05:30
17:30
HD53HAEM Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á (816521) 05:30
17:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 05:30
17:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 05:30
17:30
HD53HAER (926850) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Ðà Nẵng (817088) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (817089) 05:30
17:30
HD53HAET Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei (817238) 05:30
17:30
HD53HAEU Công ty TNHH Việt Nam Knitwear (817530) 05:30
17:30
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Non Nước (915902) 00:00
17:00
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam - Chi Nhánh VT-Gas (817532) 00:00
17:00
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (817670) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Phú (901949) 05:30
17:30
HD53HAEY (817842) 05:30
17:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 05:30
17:30
HD53HAFC Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 05:30
17:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 05:30
17:30
HD53HAFH Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng (820172) 05:30
17:30
HD53HAFI Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam - Nhà Máy Cơ Khí Chế Tạo (820173) 05:30
17:30
HD53HAFJ Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng (821647) 05:30
17:30
HD53HAFL Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (821674) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng (822047) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Hiền Thuận (895468) 05:30
17:30
HD53HAFN Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Trung (823558) 05:30
17:30
HD53HAFN Công Ty TNHH MTV Daijin Vina (933685) 05:30
17:30
HD53HAFO Công ty TNHH Duy Vũ (823559) 05:30
17:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu - Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 05:30
17:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 05:30
17:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 05:30
17:30
HD53HAFV Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần EUROWINDOW Tại Thành Phố Đà Nẵng (834410) 05:30
17:30
HD53HAFW Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (836254) 05:30
17:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 05:30
17:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội - Chi Nhánh Miền Trung (915111) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (926537) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng (837999) 05:30
17:30
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 05:30
17:30
HD53HAGB Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Đà Nẵng (838152) 05:30
17:30
HD53HAGC Công ty TNHH Tập Đoàn Tín Thành (838986) 00:00
17:00
HD53HAGD Công Ty Cổ Phần Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng (839113) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 05:30
17:30
HD53HAGF Công ty TNHH Tấn Hiền (839116) 05:30
17:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 05:30
17:30
HD53HAGH Công ty TNHH Lê Đức Thành (839357) 05:30
17:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30
17:30
HD53HAGJ Công ty TNHH Ðông Sơn (839543) 05:30
17:30
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 05:30
17:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 05:30
17:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 05:30
17:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 05:30
17:30
HD53HAGQ (840137) 05:30
17:30
HD53HAGQ Lê Mạnh Cường (907927) 05:30
17:30
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 05:30
17:30
HD53HAGS Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 05:30
17:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 05:30
17:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 05:30
17:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 05:30
17:30
HD53HAGW Chi Nhánh Công Ty TNHH Phượng Nguyên Tại Đà Nẵng (840447) 05:30
17:30
HD53HAGX Công ty TNHH Lâm sản Việt Lang (840449) 05:30
17:30
HD53HAGY Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (913515) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (840450) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (841894) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty TNHH Thành Lập (942179) 05:30
17:30
HD53HAHE Công Ty TNHH PI VINA DANANG (925129) 05:30
17:30
HD53HAHE CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG (840678) 05:30
17:30
HD53HAHF Cty TNHH MTV An Khái Phát (920983) 05:30
17:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 05:30
17:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 05:30
17:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 05:30
17:30
HD53HAHL Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á - Đà Nẵng (840972) 05:30
17:30
HD53HAHM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (841011) 05:30
17:30
HD53HAHN Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Huê (841205) 05:30
17:30
HD53HAHP Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại DIC Ðà Nẵng (841590) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (841826) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 05:30
17:30
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 05:30
17:30
HD53HAHR (841834) 05:30
17:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 05:30
17:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 05:30
17:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 05:30
17:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 05:30
17:30
HD53HAHU Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Sắt thép Anh Khoa (HTX) (841873) 05:30
17:30
HD53HAHV Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 05:30
17:30
HD53HAHW Công ty Cổ phần dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng (842739) 05:30
17:30
HD53HAHY Công ty TNHH Việt Hồng (843206) 05:30
17:30
HD53HAHY Công Ty TNHH Dương Việt (821673) 05:30
17:30
HD53HAHZ Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (843358) 05:30
17:30
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 05:30
17:30
HD53HAIB Chi Nhánh Tại Đà Nẵng- Công Ty TNHH XNK TM Hoàng Phúc (932338) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 05:30
17:30
HD53HAIB Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Kinh doanh Đồng Xuân - Chi nhánh Đà Nẵng (936085) 05:30
17:30
HD53HAIC Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đông Nguyên (881159) 05:30
17:30
HD53HAIC Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Ôtô và Môtô Liên Chiểu - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Vận Tải Ôtô số 6 (910789) 05:30
17:30
HD53HAID Chi Nhánh Vật Liệu - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (881371) 05:30
17:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30
17:30
HD53HAIE (882155) 05:30
17:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30
17:30
HD53HAIG Công ty TNHH Phú Lộc (885103) 05:30
17:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 05:30
17:30
HD53HAII Công Ty TNHH Hải Hằng (882569) 05:30
17:30
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng (883547) 05:30
17:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 05:30
17:30
HD53HAIL Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp (884361) 05:30
17:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 05:30
17:30
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 05:30
17:30
HD53HAIP Công Ty TNHH Phú Thanh Vinh (885338) 05:30
17:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 05:30
17:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (887952) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (922571) 05:30
17:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 05:30
17:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 05:30
17:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30
17:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 05:30
17:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 - Cục Kho Vân - Bộ Công An (922149) 05:30
17:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 05:30
17:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30
17:30
HD53HAJE Công ty Hợp Hữu Nhật - Việt (889300) 05:30
17:30
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân (889302) 05:30
17:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 05:30
17:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 05:30
17:30
HD53HAJJ Công Ty TNHH DAIWA Việt Nam (890774) 05:30
17:30
HD53HAJL Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện- Nhà máy 5 (890825) 00:00
17:00
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30
17:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công Ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel (841327) 05:30
17:30
HD53HAJR Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà Máy Sữa Đà Nẵng (892251) 05:30
17:30
HD53HAJS Công Ty Cổ Phần Nhựa Senko (893153) 05:30
17:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường - Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30
17:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30
17:30
HD53HAJV (927404) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30
17:30
HD53HAJW Hợp Tác Xã Sản xuất Sắt số 1 (893433) 05:30
17:30
HD53HAJX Công ty TNHH May mặc Ba Sao (893808) 05:30
17:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 05:30
17:30
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 05:30
17:30
HD53HAKA Chi Nhánh Thành Phố Đà nẵng - Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894490) 05:30
17:30
HD53HAKB (894670) 05:30
17:30
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 05:30
17:30
HD53HAKD Trung Tâm Viễn Thông 5 - Viễn Thông Đà Nẵng - Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895124) 05:30
17:30
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 05:30
17:30
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 05:30
17:30
HD53HAKI (895396) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Fujidan Việt Nam (892063) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Oriya Việt Nam (892061) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (895414) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Yokohama Technica Đà Nẵng (895415) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty TNHH MTV Jone Tech (895413) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH OJITEX Việt Nam (892064) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (892062) 05:30
17:30
HD53HAKL Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (895787) 05:30
17:30
HD53HAKO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (895790) 05:30
17:30
HD53HAKP Xí nghiệp Miền Trung - Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (895788) 05:30
17:30
HD53HAKR Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 05:30
17:30
HD53HAKT Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (900034) 05:30
17:30
HD53HAKU Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Công Nghiệp Tàu Thủy Miền Trung (900081) 05:30
17:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 05:30
17:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30
17:30
HD53HALG Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng (905989) 05:30
17:30
HD53HALH Chi Nhánh Công Ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) Tại Đà Nẵng (906970) 05:30
17:30
HD53HALI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Khai Phát (906646) 05:30
17:30
HD53HALJ Công Ty Cổ Phần Thép DANA – UC (907276) 05:30
17:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30
17:30
HD53HALL Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Lắp Máy Sông Đà - Chi Nhánh 5 (907046) 00:00
17:00
HD53HALO Công ty TNHH Bao Bì Việt Nam (907270) 05:30
17:30
HD53HALP Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (907568) 05:30
17:30
HD53HALQ Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 05:30
17:30
HD53HALR Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 05:30
17:30
HD53HALS Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 05:30
17:30
HD53HALT Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 05:30
17:30
HD53HALU Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 05:30
17:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30
17:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30
17:30
HD53HALZ (923251) 05:30
17:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30
17:30
HD53HAMC Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB (910087) 05:30
17:30
HD53HAMC Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Mặc Tân Phát Lộc (934141) 05:30
17:30
HD53HAMD Công ty TNHH Nhựa ABC (910086) 05:30
17:30
HD53HAME Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (911567) 00:00
17:00
HD53HAMF Công ty CP Thép Đà Nẵng (910795) 00:00
17:00
HD53HAMG Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Thành Viên Song Long Tại Đà Nẵng (911789) 05:30
17:30
HD53HAMH Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 05:30
17:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 05:30
17:30
HD53HAMJ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 05:30
17:30
HD53HAMK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (885107) 05:30
17:30
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 05:30
17:30
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 05:30
17:30
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 05:30
17:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30
17:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30
17:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 05:30
17:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty Hợp Hữu Nhật - Việt (919574) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty TNHH Hệ Thống Ghế APM TACHI-S Việt Nam (919575) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội - Chi Nhánh Miền Trung (881430) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng (912867) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây dựng Tâm Phát (923837) 05:30
17:30
HD53HANC Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí Thiên Hân (919879) 05:30
17:30
HD53HAND Công Ty TNHH Tấn Hiền (919890) 05:30
17:30
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng (921189) 05:30
17:30
HD53HANI Công ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (921633) 00:00
17:00
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30
17:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 05:30
17:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 05:30
17:30
HD53HANL Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 05:30
17:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30
17:30
HD53HANN Cty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN Đà Nẵng (922631) 00:00
17:00
HD53HANO Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát (HTX) (884235) 05:30
17:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 05:30
17:30
HD53HANS Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923565) 05:30
17:30
HD53HANT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923566) 05:30
17:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30
17:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 05:30
17:30
HD53HANX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hiệp Nghĩa (924212) 05:30
17:30
HD53HANY Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy TPĐN (924189) 05:30
17:30
HD53HANZ Công ty TNHH SHINIH (Việt Nam) - Chi Nhánh Đà Nẵng (926368) 05:30
17:30
HD53HAOA Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 05:30
17:30
HD53HAOB Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 05:30
17:30
HD53HAOC Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc lai (925126) 05:30
17:30
HD53HAOE Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (925358) 00:00
17:00
HD53HAOF Công ty TNHH Kamui Việt Nam (926551) 05:30
17:30
HD53HAOG Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú (926550) 05:30
17:30
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 05:30
17:30
HD53HAOI Công Ty TNHH Nhũ Tương Nhựa Đường và Xây Dựng Công Trình NCH Đà Nẵng (926813) 05:30
17:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 05:30
17:30
HD53HAOK Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 05:30
17:30
HD53HAOL Công Ty TNHH KANE - M Đà Nẵng (927248) 05:30
17:30
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 05:30
17:30
HD53HAON Nhà Máy Sản Xuất Thép Tấn Quốc (927522) 05:30
17:30
HD53HAOO Công ty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Việt Khang (928312) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Ân (937737) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 1 (919565) 05:30
17:30
HD53HAOP Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (928175) 05:30
17:30
HD53HAOS Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 05:30
17:30
HD53HAOT Công Ty CP - Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 05:30
17:30
HD53HAOW Công Ty Cổ Phần MP PACK (928176) 05:30
17:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 05:30
17:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 05:30
17:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30
17:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 - Cienco 8 (929047) 05:30
17:30
HD53HAPF Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 05:30
17:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 05:30
17:30
HD53HAPJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng (928779) 00:00
17:00
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP Tại Miền Trung (939856) 05:30
17:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tại miền Trung (939758) 05:30
17:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 - CTCP (929668) 05:30
17:30
HD53HAPT Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (929666) 05:30
17:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30
17:30
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 05:30
17:30
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 05:30
17:30
HD53HAPX Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930271) 05:30
17:30
HD53HAPY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930272) 05:30
17:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30
17:30
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 05:30
17:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30
17:30
HD53HAQD Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 05:30
17:30
HD53HAQE Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931048) 05:30
17:30
HD53HAQF Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 05:30
17:30
HD53HAQG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 05:30
17:30
HD53HAQH Công Ty CP - Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 05:30
17:30
HD53HAQI Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 05:30
17:30
HD53HAQJ Công ty TNHH May Mặc WHITEX (Việt Nam) (931470) 05:30
17:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 05:30
17:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 05:30
17:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 05:30
17:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 05:30
17:30
HD53HAQN CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932675) 05:30
17:30
HD53HAQP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MAY. (932794) 05:30
17:30
HD53HAQR Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng (932796) 05:30
17:30
HD53HAQS CÔNG TY CỔ PHẦN BACHCHAMBARD ĐÀ NẴNG (933064) 05:30
17:30
HD53HAQT CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (933115) 05:30
17:30
HD53HAQV CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (933271) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935922) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty Cổ Phần Giấy Vàng (912237) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty TNHH Shinih (Việt Nam) Chi nhánh Đà Nẵng (886315) 05:30
17:30
HD53HARC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Thương Mại DA HA CO (912633) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 05:30
17:30
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ba An (940189) 05:30
17:30
HD53HARF Công ty Cổ Phần Dưỡng Khí Việt (913252) 05:30
17:30
HD53HARH Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (913520) 00:00
17:00
HD53HARI Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 05:30
17:30
HD53HARJ Công Ty TNHH P.D.K (913530) 05:30
17:30
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 05:30
17:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 05:30
17:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 05:30
17:30
HD53HARN Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 05:30
17:30
HD53HARP Công ty TNHH TCIE Việt Nam (918343) 05:30
17:30
HD53HARR Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (918345) 05:30
17:30
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 05:30
17:30
HD53HART Công Ty TNHH FUKUI Việt Nam (918904) 05:30
17:30
HD53HARU Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918905) 05:30
17:30
HD53HARV Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (918906) 05:30
17:30
HD53HARW Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918907) 05:30
17:30
HD53HARX Công Ty TNHH Việt Nam KANZAKI (918908) 05:30
17:30
HD53HARY Công Ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam (918909) 05:30
17:30
HD53HARZ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Đà Nẵng (918910) 05:30
17:30
HD53HASA Công Ty TNHH Đà Nẵng TELALA (918911) 05:30
17:30
HD53HASB Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu (919878) 05:30
17:30
HD53HASC Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng (919880) 05:30
17:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 05:30
17:30
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 05:30
17:30
HD53HASF Công Ty TNHH Thương Mại Cafe Long (924528) 05:30
17:30
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH SETO SEISAKUSHO (924673) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH Seto Seisakusho (924672) 05:30
17:30
HD53HASI Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ và Sản Xuất Huỳnh Đức (925348) 05:30
17:30
HD53HASJ Công Ty Cổ Phần Bình Vinh II (925357) 05:30
17:30
HD53HASM Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 05:30
17:30
HD53HASN Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng (927619) 00:00
17:00
HD53HASV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ (934458) 05:30
17:30
HD53HASW Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư BT Phương Nhật (936098) 05:30
17:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30
17:30
HD53HATB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (935987) 05:30
17:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 05:30
17:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 05:30
17:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30
17:30
HD53HATK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ. (937017) 05:30
17:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 05:30
17:30
HD53HATQ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (937585) 05:30
17:30
HD53HATR Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng. (937586) 05:30
17:30
HD53HATS CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGUYỄN HẢI ĐĂNG (938062) 05:30
17:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 05:30
17:30
HD53HATU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN - ĐÀ NÃNG (939126) 05:30
17:30
HD53HATY CÔNG TY TNHH VINA FOODS KYOEI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (939130) 05:30
17:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30
17:30
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 - CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 05:30
17:30
HD53HAUD CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (939941) 05:30
17:30
HD53HAUH CÔNG TY CỔ PHẦN KEYHINGETOYS VIỆT NAM (940681) 05:30
17:30
HD53HAUI CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (940983) 05:30
17:30
HD53HAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG QUẢNG (941085) 05:30
17:30
HD53HAUM CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG (941188) 05:30
17:30
HD53HAUX CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THÀNH CÔNG II (941503) 05:30
17:30
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 08:00
12:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 08:00
12:00
ED53EAIE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 07:30
11:30
VC53VVW7 Thôn Hoà Phát 05:30
17:30
VD53VAFE Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (672750) 05:30
17:30
VD53VAFQ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (675912) 05:30
17:30
18/12
2017
AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 07:00
11:30
AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 07:00
11:30
AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 07:00
11:30
AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 07:00
11:30
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 07:30
13:00
AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 07:00
11:30
AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 07:00
11:30
AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 07:00
11:30
AD53A9BE Công ty TNHH Đồng Tiến (647778) 07:00
11:30
EC53EEPC T72B 07:30
15:30
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 13:00
16:00
VC53VS47 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 07:00
11:30
VC53VT26 Huy Cận 07:00
11:30
VC53VT27 Hà Huy Giáp 07:00
11:30
VC53VVA3 Trường Sa T1 07:00
11:30
VC53VVA4 Trường Sa T2 07:00
11:30
VC53VVA5 Trường Sa T5 07:00
11:30
VC53VVA8 Trường Sa T3 07:00
11:30
VC53VVB2 Trường Sa T4 07:00
11:30
VC53VVB3 Trường Sa T6 07:00
11:30
VC53VVB4 Trường Sa T7 07:00
11:30
VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 07:00
11:30
VC53VVE7 Huỳnh Tấn Phát 07:00
11:30
VC53VVS7 Dương Sơn 2 07:30
11:30
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 07:00
11:30
VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học ĐN (702330) 07:00
11:30
VD53VAAB Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương-Chi nhánh Đà Nẵng (702335) 07:00
11:30
VD53VABJ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng (712716) 07:00
11:30
FC53FFDA Tân Lập 9 07:30
12:00
FC53FFEB Tân Chính 3 13:00
15:30
19/12
2017
AC53AAA12 T6 - KCV Bắc Tượng Đài 06:00
13:00
AC53AAB5 HOÀ CƯỜNG 7 06:00
13:00
AC53AAB6 HOÀ CƯỜNG 8 06:00
13:00
AC53AACD HOÀ THUẬN 1 06:00
13:00
AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 06:00
13:00
AC53AAD9 TIỂU LA 3 06:00
13:00
AC53AADG HÒA CƯỜNG 1 06:00
13:00
AC53AADI HOÀ CƯỜNG 5 06:00
13:00
AC53AADK HÒA CƯỜNG 3 06:00
13:00
AC53AAE1 T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:00
13:00
AC53AAEK KHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:00
13:00
AC53AAFA HÒA CƯỜNG 4 06:00
13:00
AC53AAFZ NGÃ TƯ QUÂN KHU 06:00
13:00
AC53AAG3 HÒA THUẬN 4 06:00
13:00
AC53AAG8 NÚI THÀNH 1 06:00
13:00
AC53AAGF T1-14B NÚI THÀNH 06:00
13:00
AC53AAGG TẬP THỂ XĂNG DẦU 06:00
13:00
AC53AAGZ TIỂU LA 4 06:00
13:00
AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 06:00
13:00
AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:00
13:00
AC53AAIA T2-14B NÚI THÀNH 06:00
13:00
AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 06:00
13:00
AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 06:00
13:00
AD53A8BN Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng (644059) 06:00
13:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (647003) 06:00
13:00
AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (644045) 06:00
13:00
AD53ABAG Trung Tâm Thể Thao Quốc Phòng III - QK5 (116137) 06:00
13:00
AD53ABAG Bộ Tham Mưu - Hội trường cơ quan (640932) 06:00
13:00
AD53ABAG Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh tại Đà Nẵng (646133) 06:00
13:00
AD53ABAH (116138) 06:00
13:00
AD53ABAH Cục Chính trị QK5 - Nhà Văn Hóa Quân Khu 5 (116139) 06:00
13:00
AD53ABAH (138926) 06:00
13:00
AD53ABAH Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (635804) 06:00
13:00
AD53ABAI Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (116140) 06:00
13:00
AD53ABAJ Phòng hậu cần-BTM QK5 (116141) 06:00
13:00
AD53ABBX Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 06:00
13:00
AD53ABCF Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (127580) 06:00
13:00
AD53ABCF Công Ty TNHH MTV Quảng Đông (631058) 06:00
13:00
AD53ABCI Tổng Công ty Sông Thu (128038) 06:00
13:00
AD53ABDL (149036) 06:00
13:00
AD53ABEC Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung (151233) 06:00
13:00
AD53ABEC Trường Đại Học Ngoại Ngữ (625475) 06:00
13:00
AD53ABEM (621121) 06:00
13:00
AD53ABEO Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (635444) 06:00
13:00
AD53ABEO Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (622729) 06:00
13:00
AD53ABEP Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (622728) 06:00
13:00
AD53ABEZ Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (624945) 06:00
13:00
AD53ABFB Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung (625335) 06:00
13:00
AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 06:00
13:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 06:00
13:00
AD53ABGA Viễn Thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (636013) 06:00
13:00
AD53ABGC Công ty Cổ phần QN - EDEN (638656) 06:00
13:00
AD53ABGL Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (638690) 06:00
13:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642079) 06:00
13:00
AD53ABGL Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (642078) 06:00
13:00
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 06:00
13:00
AD53ABGN Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng (639006) 06:00
13:00
AD53ABGV Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (639688) 06:00
13:00
AD53ABHA Công ty Cổ phần QN - EDEN (640149) 06:00
13:00
AD53ABHB Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Toàn (640289) 06:00
13:00
AD53ABHO Trung tâm 3 - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu (641966) 06:00
13:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhuận Đức (626053) 06:00
13:00
AD53ABHU Công ty Cổ phần ô tô Vận Hội Mới (626018) 06:00
13:00
AD53ABHZ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung (633003) 06:00
13:00
AD53ABID Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633603) 06:00
13:00
AD53ABIE Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633604) 06:00
13:00
AD53ABII Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát (635702) 06:00
13:00
HD53HAKG Công Ty Cổ Phần Thép DANA - Ý (895792) 10:00
13:30
HD53HAML Công Ty Cổ Phần Thép DANA-UC (913442) 10:00
13:30
HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng (928311) 10:00
13:30
HD53HARQ Công ty Cổ Phần Thép DANA - Ý (918344) 10:00
13:30
EC53EEKJ KDC Nại Tú 08:00
13:00
EC53EEXX Trần Hưng Đạo T7 08:00
13:00
VC53VS14 Thôn Phước Thái 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS20 Phước Hưng 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS21 Ninh An 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS22 Ninh An 2 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS23 Diêu Phong 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VU11 Thái Lai 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 07:00
15:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW2 An Châu 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW5 Đông Lâm 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 07:00
14:00
08:00
15:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAAT Trung tâm Viễn thông 4 - Viễn Thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (711341) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAAT TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (697292) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VACN TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (685559) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VADE (605111) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAHG Công ty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 07:00
14:00
08:00
15:00
VD53VAJX Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo Ân (719762) 07:00
14:00
08:00
15:00
FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 12:30
17:30
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 12:30
17:30
FC53FI11 Thái Thị Bôi 3 07:30
12:00
FC53FI19 Huỳnh Ngọc Huệ 13:00
16:30
FC53FI33 Tôn Thất Đạm 07:00
12:00
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 12:30
17:30
20/12
2017
AC53AAA13 DD Khách Sạn Hải Vân 05:00
13:00
AC53AAA14 DD-Xử lý nước thải SPS19 05:00
13:00
AC53AAA19 MAI AM 07:30
14:30
AC53AAAA BA ĐÌNH 05:00
13:00
AC53AAAE ĐỐNG ĐA 1 05:00
13:00
AC53AAAY THANH BÌNH 2 05:00
13:00
AC53AAB8 T2 LIÊN CHIỂU - THUẬN PHƯỚC 05:00
13:00
AC53AABG ĐINH TIÊN HOÀNG 1 05:00
13:00
AC53AABK ĐINH TIÊN HOÀNG 3 05:00
13:00
AC53AABN BẮC ĐẨU 05:00
13:00
AC53AACB THANH BÌNH 1 05:00
13:00
AC53AACC THANH HẢI 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AACJ THANH SƠN 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AACU THANH THUỶ 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AACX CAO THẮNG 1 05:00
13:00
AC53AAD4 ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG) 05:00
13:00
AC53AADQ THANH LONG 2 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAEL HẢI HỒ 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAET ĐỐNG ĐA 2 05:00
13:00
AC53AAFB CAO THẮNG 2 05:00
13:00
AC53AAFU THANH LONG 1 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAG6 NGÔ CHI LAN 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAGP ĐA PHƯỚC 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAI7 NGUYỄN TẤT THÀNH 3 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAIZ KDC KHUNG HỘI NGHỊ 05:00
13:00
AC53AAJD HẢI SƠN 05:00
12:30
05:30
13:00
AC53AAJT KIỐT QUANG TRUNG 3 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53A2A1 Công ty TNHH The Sunrise Bay (647668) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53A2AV (646525) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53A2AY Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (647070) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53A2AZ Công ty TNHH The Sunrise Bay (647313) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABBP Trường Cao Đẳng Công nghệ (116271) 05:00
13:00
AD53ABBQ Công Ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng (116274) 05:00
13:00
AD53ABBW Công an Thành phố Đà Nẵng (125023) 05:00
13:00
AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 07:30
15:30
AD53ABDR (632936) 07:30
15:30
AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 07:30
15:30
AD53ABFF Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng (627461) 05:00
13:00
AD53ABFP Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc (628602) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (630170) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633486) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFS (646511) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFS Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An I (641898) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFS Công ty TNHH Phan Văn (646902) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 05:00
13:00
AD53ABHF Trung Tâm Y tế quận Hải Châu (641970) 05:00
13:00
AD53ABHQ Công Ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (642249) 05:00
12:30
05:30
13:00
AD53ABIG Trường Đại học Đông Á (633663) 05:00
13:00
AD53ABIS Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (128258) 05:00
12:30
05:30
13:00
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 07:30
11:30
EC53EEK4 Trần Hưng Đạo T5 08:00
13:00
EC53EEXW Trần Hưng Đạo T6 08:00
13:00
VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 07:00
11:30
VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00
11:30
VC53VU10 Hòa Phước 2 07:00
11:30
VC53VU13 Chiếu sáng ĐT 605 07:00
11:30
VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 07:00
11:30
VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 07:00
11:30
VC53VVSJ Gạch Thanh Bình 07:00
11:30
VC53VVSX Trà Kiểm 07:00
11:30
VC53VVSY Tân Hạnh 07:00
11:30
VC53VVTF Cưa Quyết Tiến 07:00
11:30
VC53VVTG Dương Sơn 07:00
11:30
VC53VVTI Phong Nam 07:00
11:30
VC53VVTK Cẩm Nam 1 07:00
11:30
VC53VVTL Đông Hoà 07:00
11:30
VC53VVTM Quang Châu 07:00
11:30
VC53VVTV Đội 5 Phong Bắc 07:00
11:30
VC53VVU8 Miếu Bông 3 07:00
11:30
VC53VVU9 Giáng Đông 07:00
11:30
VC53VVUB Đội 10.1 Phong Bắc 07:00
11:30
VC53VVUC Đội 10.2 Phong Bắc 07:00
11:30
VC53VVUD Yến Bắc 07:00
11:30
VC53VVUH Cẩm Hòa 07:00
11:30
VC53VVUM Quan Châu 2 07:00
11:30
VC53VVUN Miếu Bông 2 07:00
11:30
VC53VVUR Giáng Nam 1 07:00
11:30
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 07:00
11:30
VC53VVUT Quá Giáng 1 07:00
11:30
VC53VVUU Quá Giáng 2 07:00
11:30
VC53VVUV UBND Hoà Phước 07:00
11:30
VC53VVUW KDC Phong Nam 07:00
11:30
VC53VVUX Đông Hoà 2 07:00
11:30
VC53VVUY Quan Châu 3 07:00
11:30
VC53VVWI Phong Nam 2 07:00
11:30
VC53VVWL Dưong Sơn 3 07:00
11:30
VC53VW13 Dương Sơn 4 07:00
11:30
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00
11:30
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 07:00
11:30
VC53VW42 TBA Đông Bến Xe Phía Nam 07:00
11:30
VC53VW43 Dương Sơn 5 07:00
11:30
VC53VW46 Khu đảo nổi 07:00
11:30
VD53VAAW Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (707727) 07:00
11:30
VD53VAAX CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 07:00
11:30
VD53VABZ Công Ty cổ phần Quảng Tùng (711414) 07:00
11:30
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:00
11:30
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 07:00
11:30
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 07:00
11:30
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 07:00
11:30
VD53VAEW Công ty CP Solids Ánh Minh (674033) 07:00
11:30
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 07:00
11:30
VD53VAGB Công ty CP xây lắp Rồng Biển, (685401) 07:00
11:30
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 07:00
11:30
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 07:00
11:30
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 07:00
11:30
VD53VAGP Công ty CP xây dựng công trình 545 (687860) 07:00
11:30
VD53VAGQ Công ty CP xây dựng công trình 545 (687861) 07:00
11:30
VD53VAGR Công ty CP xây dựng công trình 545 (687862) 07:00
11:30
VD53VAGS Công ty CP xây dựng công trình 545 (687863) 07:00
11:30
VD53VAGU Công ty CP xây dựng công trình 545 (689406) 07:00
11:30
VD53VAJP Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (718934) 07:00
11:30
VD53VAKE Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (721536) 07:00
11:30
21/12
2017
AC53AABB LIÊN TRÌ 1 07:30
15:30
AC53AABV NGUYỄN TRÃI 2 13:00
17:30
AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2 07:30
14:30
AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 07:30
14:30
AD53ABBY Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125562) 07:30
14:30
AD53ABDN Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng (149426) 07:30
14:30
ED53EACY (520872) 08:00
16:00
ED53EACY TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 - VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (990634) 08:00
16:00
ED53EAGP ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (961239) 08:00
16:00
ED53EAHC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 08:00
16:00
ED53EAJW (976628) 08:00
16:00
VC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 07:00
13:00
VC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 07:00
13:00
VC53VT10 Khương Mỹ 07:00
13:00
VC53VT11 Khương Mỹ 2 07:00
13:00
VC53VT12 Hòa Phong 1 07:00
13:00
VC53VT13 Hoà Phong 2 07:00
13:00
VC53VT14 Hoà Phong 1-2 07:00
13:00
VC53VT15 Thôn Tuý Loan 07:00
13:00
VC53VT16 Tuý Loan 2 07:00
13:00
VC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 07:00
13:00
VC53VT18 Dương Lâm 2-T2 07:00
13:00
VC53VT19 UBND xã Hoà Phong 07:00
13:00
VC53VT20 Dương Lâm 2 07:00
13:00
VC53VT42 An Tân 07:00
13:00
VC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 07:00
13:00
VC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 07:00
13:00
VC53VU23 Khương Mỹ 3 07:00
13:00
VC53VU24 Bồ Bản 2 07:00
13:00
VC53VVT5 Nam Thanh 07:00
13:00
VC53VVT6 Cẩm Toại Tây 07:00
13:00
VC53VVT7 Cẩm Toại Trung 07:00
13:00
VC53VVT8 Bồ Bản 07:00
13:00
VC53VVT9 Cẩm Toại Đông 07:00
13:00
VC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 07:00
13:00
VC53VW35 Phú Hòa 5 07:00
13:00
VC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 07:00
13:00
VD53VAAR Chi Cục Thuế Huyện Hoà Vang (691818) 07:00
13:00
VD53VABU Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (694781) 07:00
13:00
VD53VAFR Công ty cổ phần Cao Hoàng Lực (675945) 07:00
13:00
VD53VAGK Công ty CP Vinh Thanh Châu (687591) 07:00
13:00
VD53VAHB Công ty TNHH Hoàng Thiện (693755) 07:00
13:00
FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 08:30
16:30
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 06:30
12:30
FC53FFNG Trần Cao Vân 3 06:30
12:30
FC53FFOI Trần Cao Vân 7 06:30
12:30
FC53FFQX L.Chiểu - T.Phước T5 06:30
12:30
FC53FFRB SPS20 06:30
12:30
FC53FFRZ L.Chiểu - T.Phước T4 06:30
12:30
ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
  Chọn:
Đơn vị Địa chỉ
Điện lực Hải Châu 391 Trưng Nữ Vương
FPT 240 (2B Nguyễn Văn Linh), Hoàng Diệu
Ngân hàng Quân đội 152 2/9
Ngân Hàng NN&PTNT 228 2/9
Vinmartc (Vinmart +) 134 3/2
Bưu điện Đà Nẵng 200 3/2
Viễn Thông A Lô A8 Võ Văn Kiệt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 130-130A-132 Bạch Đằng
Bưu điện Đà Nẵng 64 Bạch Đằng
MoMo 1B24C2 Blue House Dương Lâm
Điện lực Cẩm Lệ 152 Cách mạng tháng 8
Ngân Hàng NN&PTNT 138 Cách mạng tháng tám
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 225 Cách mạng tháng tám
Bưu điện Đà Nẵng 296 Cách mạng tháng tám
Ngân Hàng NN&PTNT 349 Cách mạng tháng tám
Vinmartc (Vinmart +) 55 Cao Thắng
Vinmartc (Vinmart +) 159 Châu Thị Vĩnh Tế
Vinmartc (Vinmart +) 8 Chu Huy Mân
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 568 Điên Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 130 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 201 Điện Biên Phủ
Siêu thị điện máy Trần Anh 203 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 224 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 239 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 24-26 Điện Biên Phủ
Thế giới Di Động 325 Điện Biên Phủ
Viễn Thông A 327-329 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 344 Điện Biên Phủ
Đại Hồng Yến 379 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 416 Điện Biên Phủ
Nguyễn Kim 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 46 Điện Biên Phủ
Ngân hàng đầu tư và phát triển 472 Điện Biên Phủ
Ngân hàngTMCP Công thương 511 Điện Biên Phủ
Ngân hàng Quân đội 54 Điện Biên Phủ
Quốc Hùng 566 Điện Biên Phủ
FPT 592 Điện Biên Phủ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 638 Điện Biên Phủ
Bưu điện Đà Nẵng 66C Đỗ Quang
Vinmartc (Vinmart +) 197 Đống Đa
Ngân Hàng NN&PTNT 243 Đống đa
Thế giới Di Động 376 Đống Đa
MoMo ĐT605/Thôn Lệ Sơn 1
Vinmartc (Vinmart +) 59 Dũng Sĩ Thanh Khê
Ngân Hàng NN&PTNT 88 Dũng Sĩ Thanh Khê
Bưu điện Đà Nẵng 43E Dũng Sỹ Thanh Khê
MoMo 107 đường 3 tháng 2
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 04 Đường Nguyễn Đình Trọng
Vinmartc (Vinmart +) 4 Hà Chương
Vinmartc (Vinmart +) 88 Hà Huy Tập
Vinmartc (Vinmart +) 109 Hải Phòng
Bưu điện Đà Nẵng 264 Hải Phòng
Di Động Việt 107 Hàm Nghi
BKC 113-117 Hàm Nghi
Ngân hàngTMCP Công thương 12 Hàm Nghi
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 37 Hàm Nghi
Đại Hồng Yến 43 Hàm Nghi
Vinmartc (Vinmart +) 179 Hồ Nghinh
Vinmartc (Vinmart +) 55 Hồ Xuân Hương
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
MoMo Hòa Phước Quốc Lộ 1
Ngân Hàng NN&PTNT Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 202 Hoàng Diệu
Vinmartc (Vinmart +) 213 Hoàng Diệu
Đại Hồng Yến 299 Hoàng Diệu
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 317 Hoàng Diệu
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 340 Hoàng Diệu
Ngân hàng Quân đội 404 Hoàng Diệu
Vinmartc (Vinmart +) 408 Hoàng Diệu