tin nổi bật

Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 về việc quy định giá bán điện.

Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 về việc quy định giá bán điện.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 về biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 4/5/2023

Đọc tiếp 05-05-2023 | By nnlam
Quyết định 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Quyết định 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Chi tiết Quyết định 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Đọc tiếp 05-05-2023 | By nnlam
Góc Pháp luật: Một số quy định về tiền lương cần lưu ý

Góc Pháp luật: Một số quy định về tiền lương cần lưu ý

Sau đây là những quy định về tiền lương mà người sử dụng lao động cần lưu ý để làm đúng và người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Đọc tiếp 22-06-2022 | By nnlam
Clip pháp luật: Thay đổi thời giờ làm việc từ năm 2021

Clip pháp luật: Thay đổi thời giờ làm việc từ năm 2021

Từ ngày 01/1/2021 bộ Luật Lao động năm 2021 bắt đầu có hiệu lực, có những thay đổi về thời giờ làm việc so với bộ Luật Lao động năm 2012.

Đọc tiếp 05-04-2021 | By nnlam
Các văn bản quy phạm phát luật có hiệu lực kể từ tháng 10/2020

Các văn bản quy phạm phát luật có hiệu lực kể từ tháng 10/2020

Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trang tin điện tử PC Đà Nẵng giới thiệu các văn bản quy phạm phát luật có hiệu lực kể từ tháng 10/2020

Đọc tiếp 12-10-2020 | By nnlam
Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động

Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động

Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, trang tin điện tử PC Đà Nẵng giới thiệu một số điểm mới của Bộ Luật Lao động

Đọc tiếp 12-10-2020 | By nnlam
Lưu đồ cấp điện khách hàng Khu công nghiệp

Lưu đồ cấp điện khách hàng Khu công nghiệp

PC Đà Nẵng công bố lưu đồ về trình tự cấp điện cho khách hàng khu công nghiệp, cụ thể như sau:

Đọc tiếp 07-09-2020 | By nnlam
QĐ 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

QĐ 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

Ngày 06/4/2020 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam.

Đọc tiếp 20-05-2020 | By nnlam
Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa nhận được Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đọc tiếp 18-04-2020 | By nnlam
Quyết định 648/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 20/03/2019

Quyết định 648/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 20/03/2019

Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/03/2019, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Đọc tiếp 20-03-2019 | By admin
Thông tư số 25/2018/TTBCT và Quyết định 4495/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 1/12/2017

Thông tư số 25/2018/TTBCT và Quyết định 4495/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 1/12/2017

Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

Đọc tiếp 23-10-2018 | By minhnc
Quy định đấu nối các công trình Điện vào lưới điện trung áp của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Quy định đấu nối các công trình Điện vào lưới điện trung áp của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Ngày 20/06/2018, Công ty TNHHMTV Điện lực Đà Nẵng có Quyết định số 1410/QĐ-DNPC về việc ban hành “Quy định đấu nối các công trình Điện vào lưới điện trung áp của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng".

Đọc tiếp 29-06-2018 | By minhnc
Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 10/10/2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thay thế chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/04/2012.

Đọc tiếp 16-10-2017 | By nguyenht
Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện

Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện

Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Đọc tiếp 18-08-2017 | By nguyenht
Sổ tay hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế các công trình điện cấp điện áp đến 22kV trong EVNCPC.

Sổ tay hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế các công trình điện cấp điện áp đến 22kV trong EVNCPC.

Ngày 19/6/2017 Tổng Công ty Điện lực miền Trung có Quyết định số 4760/QĐ-EVN CPC về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế các công trình điện cấp điện áp đến 22kV trong EVNCPC”. Công ty Điện lực Đà Nẵng thông tin đến các đơn vị biết và sử dụng

Đọc tiếp 25-07-2017 | By minhnc
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã ban hành quyết định số 505/QĐ- EVN ngày 15/5/2017 về việc Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017. Công ty Điện lực Đà Nẵng kính thông báo đến quý khách hàng, file quyết định kèm theo. 

Đọc tiếp 12-06-2017 | By nguyenht
Quyết định số 832/QĐ-EVN v/v sửa đổi, bổ sung Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập Đoàn Điện Lực Quốc Gia Việt Nam

Quyết định số 832/QĐ-EVN v/v sửa đổi, bổ sung Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập Đoàn Điện Lực Quốc Gia Việt Nam

Quyết định số 832/QĐ-EVN v/v sửa đổi, bổ sung Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập Đoàn Điện Lực Quốc Gia Việt Nam

Đọc tiếp 08-09-2015 | By minhnc
Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 v/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 v/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 v/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đọc tiếp 09-06-2015 | By nguyenht