CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DNPC

admin 16/09/2018
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DNPC

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện năng và các dịch vụ khác, với phương châm xây dựng hình ảnh người thợ điện Đà Nẵng "Trách nhiệm - Sáng tạo - Lịch sự - Nghĩa tình", ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cam...

1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng theo cam kết và các quy định hiện hành.

2. Nỗ lực đáp ứng yêu cầu khách hàng kịp thời, chính xác, hiệu quả và tin cậy.

3. Phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; không ngừng nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ công nhân viên; xây dựng, duy trì môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp theo phương pháp 5S tại tất cả khu vực hoạt động.

4. Cải tiến có hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đáp ứng yêu cầu quản lý và sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Chính sách này được truyền đạt đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty để thấu hiểu và duy trì thực hiện. Công ty Điện lực Đà Nẵng

Chính sách này được truyền đạt đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty để thấu hiểu và duy trì thực hiện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng